Lenovo Device Intelligence

Prediktivní a proaktivní správa stavu a výkonu firemních počítačů

Chcete mít možnost předvídat v potřebném rozsahu problémy s výkonem počítačů a předcházet jim? Poskytněte svým IT týmům nástroje k proaktivnímu řešení potenciálních problémů prostřednictvím portfolia řešení SaaS od společnosti Lenovo pro udržování stavu počítačů s využitím umělé inteligence.

Inteligentnější přístup

Řešení Lenovo Device Intelligence zahrnují naše základní řešení Lenovo Device Intelligence a naši rozšířenou nabídku Lenovo Device Intelligence Plus. Jedná se o řešení SaaS pro správu stavu počítačů, která s využitím proaktivně získávaných poznatků o zařízeních a prediktivní analýzy založené na umělé inteligenci pomáhají udržovat firemní počítače v chodu a zajistit jejich špičkový výkon. Obě nabídky řeší stávající i předpovídané problémy, optimalizují náklady na podporu, snižují prostoje zaměstnanců a poskytují větší komfort uživatelům.

Řešení pro monitorování digitálního prostředí eliminují časté příčiny frustrace spojené s IT

93 % IT lídrů

uvádí, že investice do automatizace IT umožnují týmům soustředit se na strategičtější úkoly1

77 % času pracovníků IT oddělení

připadá na údržbu a podporu2

85% přesnost

prognóz nejběžnějších chyb na modré obrazovce, ještě než k nim dojde (při použití řešení Lenovo Device Intelligence)3

zdroje: 1. LogicMonitor 2. Techaisle/Lenovo 3. Demonstrováno v laboratorních podmínkách při testování nejčastějších příčin chyb na modré obrazovce (BSOD) v odvětví sítí/telekomunikací

Přestavení řešení
Lenovo Device Intelligence

Řešení Lenovo Device Intelligence poskytuje komplexní informace o zařízeních, výstrahy, sestavy, informace o stavu firemních zařízení a skóre uživatelského prostředí. Klíčové obchodní ukazatele zdůrazňují oblasti, které mají vliv na připravenost zaměstnanců k práci, a poskytují lepší podklady pro přidělování prostředků a zdrojů. Řešení Lenovo Device Intelligence Plus poskytuje IT oddělením ucelenou sadu nástrojů, která jim umožňuje:

  • Monitorovat a vyhodnocovat stav zařízení a dopady na produktivitu koncových uživatelů
  • Předvídat a eliminovat chyby na modré obrazovce a selhání způsobená problémy s aplikacemi a úložištěm
  • Analyzovat a řešit problémy s výkonem s využitím osvědčených postupů nápravy, které řešení automaticky doporučuje
  • Optimalizovat a zlepšovat stav počítačů, dostupnost prostředků pro práci koncových uživatelů a jejich přidělování

Řešení Lenovo Device
Intelligence v akci

Řešení Lenovo Device Intelligence proaktivně monitoruje širokou škálu datových bodů ve všech firemních zařízeních, diagnostikuje problémy s dopadem na výkon a navrhuje užitečné postupy nápravy.

Při modelování v rámci pokročilé prediktivní analýzy využívá metody umělé inteligence, jako je strojové a hloubkové učení. Tyto modely se neustále zdokonalují, zvyšuje se jejich schopnost odhalovat potenciální problémy a přizpůsobují se vašemu konkrétnímu prostředí. Pokročilá upozornění na problémy přitom pomáhají oddělení IT řešit problémy na základě jejich priority. Toto řešení navíc přináší ještě více poznatků o zařízeních a vyšší funkčnost následně pomáhá dosahovat lepších obchodních výsledků.

Materiály

Seznamte se podrobněji s funkcemi řešení Lenovo Device Intelligence, které usnadňují údržbu počítačů a zvyšují produktivitu zaměstnanců.

Spojit se s námi

Řešení Lenovo Device Intelligence. Chytřejší způsob, jak získat přehled o stavu počítačů a produktivitě zaměstnanců. Další informace vám poskytne váš zástupce nebo obchodní partner společnosti Lenovo.