Going circular is the smarter way forward
 

Circulair werken is de slimmere route naar de toekomst

Milieuvriendelijk zijn is niet iets voor de korte termijn. Het is een levenskeuze die de hele levenscyclus bestrijkt van de producten die we gebruiken. We moeten een circulaire economie creëren waarin niets wordt verspild. De oude lineaire manier, waarbij er producten met een relatief korte levensduur worden gemaakt van grondstoffen en daarna worden weggegooid, is geen optie meer.

 
Intel-logo

 

We moeten op een meer verantwoorde en efficiënte manier omgaan met hulpbronnen. Door een circulaire economie te creëren, gaan producten niet alleen langer mee, ze kunnen ook gerecycled worden en opnieuw worden ingezet aan het einde van de levensduur.

 

De digitale route naar de toekomst

Het is een slimmere route naar de toekomst, die mogelijk wordt gemaakt door digitale technologieën, zoals de EU-commissie aangeeft in hun digitale kompas voor 2030.

Om de transitie naar duurzaamheid te maken, hebben bedrijven gedurende de levenscyclus van het product een slimmer beheer nodig van productgerelateerde gegevens. Dat kan met digitale technologieën om producten te labelen, te traceren en gegevens te delen. Dit maakt groenere oplossingen mogelijk en is het idee achter de totstandkoming van een Europees digitaal productpaspoort, dat bedrijven en consumenten de informatie geeft die ze nodig hebben om hulpbronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten en duurzame keuzes te maken.

 

Goed voor het milieu, goed voor ons allemaal

Hoewel het door digitale technologieën eenvoudiger en sneller is om producten te repareren, te hergebruiken, opnieuw te vervaardigen en te recyclen, werpen ze ook op andere manieren hun vruchten af. Groene initiatieven bieden nieuwe en innovatieve zakelijke kansen voor innovatieve milieuservices. Ze verlagen ook de kosten. De EU schat dat milieuvriendelijke innovaties en ontwerpen, die leiden tot minder afval en een efficiënter gebruik van grondstoffen, zullen leiden tot 600 miljard euro aan besparingen voor Europese bedrijven2.

 

De circulariteit van het leven

Om je te helpen bij de overgang naar een circulaire economie ontwerpen we onze producten zo dat ze hun waarde gedurende hun hele levensduur optimaal is en ze zo veel mogelijk bij de vuilstortplaats vandaan blijven.

Bij het bereiken van je ESG-doelen profiteer je hier op drie manieren van:

  1. Verantwoorde inkoop

Er worden minder grondstoffen gebruikt en milieubescherming is een belangrijke waarde bij het selecteren van belangrijke onderdelen.

80% van het water dat wordt gebruikt om Intel® Evo™ vPro®-chips te maken voor de Lenovo ThinkPad, wordt gerecycled.
 

  1. Langere levensduur van producten en onderdelen

Dit is mogelijk als het makkelijker wordt om producten te repareren dan ze weg te gooien. We hebben nu minimaal vijf jaar vervangende onderdelen voor producten. Waarbij we onderdelen kunnen repareren die naar ons reparatiecentrum zijn teruggestuurd.

76% van de geretourneerde pc-onderdelen is tegen 2025 gerecycled en gerepareerd.
 

  1. Milieuvriendelijke afvoer

Onze productterugnameprogramma's (PTB's) maken het gemakkelijker om oude apparaten, batterijen en verpakkingen te recyclen.

£ 800 miljoen aan afgedankte producten hergebruikt en gerecycled in 2025
 

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de groene plannen van Lenovo.

 

Een slimmere route naar de toekomst

Bereik je ESG-doelen

Werk groen voor veerkracht

Streef het nieuwe na