Teaching people to become fluent in data
 

Datavaardigheden uitbreiden

De overgang naar thuiswerken, die is versneld door de recente gebeurtenissen, komt op een moment waarop steeds meer mensen beslissingen moeten nemen op basis van gegevens. Toch zijn er maar weinigen die goed uit de voeten kunnen met gegevens. Om dat op te lossen, moeten we technologieën introduceren waarmee gegevensanalyses eenvoudiger en efficiënter op afstand kunnen worden uitgevoerd en moeten we onze medewerkers helpen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om deze tools productiever te gebruiken.

 

Tegenwoordig moeten de meeste medewerkers beslissingen nemen op basis van gegevens. Uit een wereldwijd onderzoek van Accenture blijkt echter dat dit bij veel medewerkers leidt tot stress en een productiviteitsverlies van in totaal zo'n 10 miljard dollar tot gevolg heeft. Om optimaal voordeel te halen uit je gegevens, moet je investeren in de juiste digitale tools en het gebruik van die tools voor je medewerkers eenvoudiger maken.

Het is een teken aan de wand, of in elk geval zit het ingebakken in de infrastructuur, dat moderne bedrijven enorm veel mogelijkheden hebben om gegevens te verzamelen, maar  deze waardevolle bron vaka niet op de juiste manier weten te benutten. Meestal komt dit doordat medewerkers de gegevens waarover ze beschikken, simpelweg niet kunnen interpreteren. In hun enquête onder 9000 respondenten ontdekte het Data Literacy Project dat 74% van de medewerkers niet goed weet hoe ze moeten omgaan met gegevens.

Een effectief gebruik van gegevens is van essentieel belang voor de manier waarop we intern communiceren, klantervaringen beheren, succes meten en beslissingen nemen. Dit zijn serieuze redenen om de datavaardigheden van medewerkers te verbeteren.

Het feit dat veel mensen zich zorgen maken omdat ze niet weten hoe ze gegevens moeten interpreteren, is zelfs rechtstreeks van invloed op hun geestelijke gezondheid en productiviteit. De meeste mensen gaven aan dat ze zich vaak overweldigd voelen door de verwachtingen wanneer ze werken met gegevens, wat leidt tot uitstelgedrag, vermijdingsgedrag en zelfs ziekteverzuim door stress. Volgens dit onderzoek voelen mensen zich ineffectief en onzeker over zichzelf. En dit leidt niet alleen tot gemiste kansen, maar is ook nadelig voor de winst van het bedrijf.

Dit alles zou heel eenvoudig kunnen worden opgelost als meer bedrijven zouden investeren in de datavaardigheden van hun medewerkers. Helaas overschat 75% van de hogere leidinggevenden het vertrouwen waarmee hun medewerkers werken met gegevens en de beschikbaarheid van de benodigde tools. Deze mening wordt niet gedeeld door het middenmanagement, waar slechts 50% deze overtuiging deelt. En tot slot heeft onder eindgebruikers slechts 21% vertrouwen in hun datavaardigheden. Hier speelt dus een probleem dat de hogere managementlagen niet lijken te herkennen.

Wat dit probleem nog groter maakt, is dat terwijl sommige mensen zich zorgen maken over hun interpretatie van gegevens, anderen gewoonweg apathisch worden. In plaats van te proberen nieuwe datavaardigheden te leren, geeft 48% van de mensen er de voorkeur aan te vertrouwen op hun intuïtie in plaats van hun mening te baseren op bewijs. Dit gedrag komt zelfs vaker voor bij hogere leidinggevenden dan bij gewone medewerkers. En zelfs als je de beste intuïtie ter wereld hebt, is deze natuurlijk nooit zo betrouwbaar als een gegevensanalyse. In tegenstelling tot intuïtie leveren gegevens kwantificeerbare waarschijnlijkheden, metingen en onverwachte correlaties op, die kunnen worden gebruikt om de besluitvorming te sturen en de bedrijfsstrategie te bepalen. Dus waarom zou je niet profiteren van de mogelijkheden ervan?

Blijkbaar is een deel van het probleem dat het onderwijssysteem in de meeste landen geen gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkelingen in de technologie. In het Verenigd Koninkrijk heeft slechts 10% van de respondenten veel geleerd over gegevens op de werkplek. In Singapore ligt dit aantal op 14% en in India heeft maar liefst 52% van de respondenten zich intensief met het onderwerp beziggehouden.

Terwijl medewerkers ouder worden en technologie zich blijft ontwikkelen, ontstaat er een kostbare kloof tussen de vaardigheden die nu nodig zijn en de vaardigheden waarover men beschikt. Dit betekent dat medewerkers drie keuzes hebben: zelf nieuwe vaardigheden leren, wachten totdat hen iets wordt geleerd of niets doen. Meer bedrijven moeten dus ingrijpen en onderwijs geven op het gebied van digitale vaardigheden en gegevenswetenschap. Als ze dat niet doen, gaat dit ten koste van hun concurrentievoordeel.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Volgens Lorin Whitt, professor aan de Wharton Business School, zijn drie belangrijke elementen bepalend voor een bedrijf dat draait op gegevens: goede beschikbaarheid van gegevens, betere datavaardigheden en een cultuur waarin prioriteit wordt gegeven aan het gebruik van gegevens bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Bedrijven zullen gegevens moeten 'democratiseren', wat inhoud dat ze niet meer uitsluitend worden gebruikt door een kleine, getalenteerde groep medewerkers en dat iedereen in het bedrijf beschikt over de tools om zelf analyses te maken. Pas dan zullen ze echt voordeel gaan halen uit die gegevens. De Data Literacy Index toont aan dat een organisatie die draait op gegevens, beter presteert en dat de totale waarde van het bedrijf met 3% tot 5% toeneemt.

Hierbij moet niet slechts eenmalig, maar doorlopend worden geïnvesteerd in datavaardigheden en moet er een solide basis van betrouwbare technologie zijn. Als je nu al in deze vaardigheden wilt investeren, wordt je beloond met een hogere productiviteit en meer gemotiveerde medewerkers. ThinkBooks, ThinkPads en workstations van Lenovo bieden de verwerkingskracht en hulpmiddelen die je nodig hebt om de verschillende onderdelen van je bedrijf met elkaar te verbinden. Bovendien bieden ze de tools die je nodig hebt om inzicht te halen uit gegevensanalyses.