blog_workspace_tech
 

De werkplek wordt het middelpunt van een ingrijpende technologische omwenteling

Een serie waarin de belangrijkste technologische voorspellingen van Lenovo voor 2019 onder de loep worden genomen. Voorspelling 2: mensen gaan een gelukkiger, gezonder en sneller leven leiden. De grenzen tussen persoonlijke en zakelijke technologie vervagen al enige tijd. Komt er een moment waarop die grenzen compleet verdwijnen? Door technologieën zoals VR, AR en AI die overal op de werkvloer te vinden zijn en alles, van gezondheidszorg tot onderwijs, fundamenteel veranderen, komt dat moment volgens Gareth Kershaw steeds dichterbij. 

 

Het is een beetje vreemd als je erover nadenkt: verandering. Een beetje eng zelfs. 

Veranderingen voltrekken zich soms zonder dat je het merkt. En overvallen je dan. 

Oké, misschien ligt dat gewoon aan mij, maar ik geef je een paar ontnuchterende feiten waarvan ik me onlangs bewust werd door de overwinning van de 15-jarige Cori 'Coco' Gauff op Venus Williams tijdens de eerste ronde van Wimbledon: 

ze is geboren op 13 maart 2004 en daardoor jonger dan de euro, Facebook, Bluetooth, de iPod, de film 'Liever verliefd', de Westerscheldetunnel en nog veel meer. Ik kan nog even doorgaan, maar de boodschap is zo wel duidelijk. Ik voelde me opeens heel oud. 

Wat is de grootste overeenkomst van deze veranderingen? Technologie, natuurlijk.

Ik vind het nu al moeilijk om me te herinneren hoe de wereld eruitzag voor een bepaalde technologie werd gelanceerd. Smartphones, apps, tweets en memes zijn woorden die nog niet zo lang geleden niet eens bestonden en zeker niet waren ingeburgerd in ons taalgebruik. En nu zijn ze plots stevig verankerd in ons dagelijks leven en gedrag. Hoe is dat mogelijk? 

Niet alleen gaan die veranderingen onverminderd door, maar nog fascinerender is dat ze steeds verstrekkender zijn, meer impact hebben en sneller plaatsvinden. Het is allemaal onderdeel van wat Lenovo dagelijkse innovatie noemt. 

En het gebeurt werkelijk overal. 

Op kantoor, waar de werknemerstevredenheid meer gewicht in de schaal legt dan ooit, speciaal als het gaat om de combinatie van bedrijfstechnologie, werkplek en bedrijfscultuur. Daar is het cruciaal geworden om jong talent aan te trekken en te behouden, en winstgevende innovatie te stimuleren. 

In het stadscentrum, waar de winkelbelevenis vrijwel dagelijks wordt getransformeerd door nieuwe kanalen en nieuwe manieren om de klant aan te spreken. De noodzaak voor een uniforme klantervaring leid tot een revolutie in retailtoepassingen en -apparaten, die op hun beurt nauw verbonden zijn met bijvoorbeeld klantloyaliteitsprogramma's. 

IoT kan hierbij ook een rol spelen met zaken zoals realtime-prijsbepaling, voorraadbeheer en klantanalyse.

Tegelijkertijd zijn er veranderingen in het onderwijs te zien, waar technologie zoals virtual reality geheel nieuwe leerervaringen mogelijk maakt, bijvoorbeeld virtuele schoolreisjes, leren op afstand en modulair leren.

Je ziet het zelfs in het deel van de gezondheidszorg waar veel contact met patiënten is: 
virtual reality biedt nu onmisbare ondersteuning van de behandeling van kinderen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld met dynamisch entertainment, meditatieoefeningen en therapeutische spelletjes.

IoT en kunstmatige intelligentie winnen ook hier steeds meer terrein en worden ingezet om enkele van de dringendste en belangrijkste vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld het verkorten van de wachtlijsten voor bepaalde behandelingen, het mogelijk maken van controle en zorg op afstand, het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van patiëntendossiers en cruciale hardware en het vrijmaken van middelen door opsporing en diagnosestelling op afstand. 

Volgens een recent onderzoek is IoT in de gezondheidszorg in 2020 een markt van ruim  163,24 miljard dollar. Dat is een totale jaarlijkse groei van 38% in vergelijking met 2015.

Deze aanzienlijke toename geeft wel aan dat de opvattingen in de gezondheidszorg zijn veranderd. 

In het rapport 'Digital Health Tech Vision 2018' van Accenture staat bijvoorbeeld dat 84% van de leidinggevenden in de zorg denkt dat bedrijven via technologie 'probleemloos een plaats innemen in het dagelijks leven van mensen'. Tachtig procent meent dat kunstmatige intelligentie in de komende twee jaar naast mensen een rol heeft in organisaties, als collega, medewerker en vertrouwd adviseur. Verder is 83% van mening dat 'extended reality' een nieuwe basis zal vormen voor interactie, communicatie en informatie.

Innovatie is duidelijk geen toekomstmuziek, maar vindt nu al plaats, elke dag. 

We veranderen door de tijd heen, maar kunnen wij de tijd veranderen? Het lijkt erop dat we dat moment naderen.  

Gareth Kershaw - Author

Gareth Kershaw

Cutting his editorial teeth in the still callow IT press of the mid 1990s, Gareth Kershaw is a specialist technology and business writer of more than 20 years’ experience.

Spanning roles from journalist to editorial director and virtually everything in between, his career has encompassed regular contributions to a wide range of technology media titles – including Computing, Computer Reseller News, Channel Business, and Microscope – as well as the national press.

While his two decades in technology have seen extraordinary transformation and change from one end of the industry to the other, his philosophy tends to remain one of “plus ca change plus c’est la meme chose”.