Asset Recovery Services

logo-len-asset-recovery

Smartare andas nytt liv i livscykeln

Minska miljö- och datasäkerhetsriskerna i samband med kassering av uttjänta tillgångar men maximera det potentiella värdet av dem.

Maximera värdet i slutet av teknikens livscykel

Företag lutar sig mot teknik för att lyckas. Men med snabba tekniska framsteg och den oundvikliga förslitning som sker på IT-tillgångar, kan teknik snabbt bli en kvarnsten runt halsen, en kostsam börda att förvalta och en ständig oro vad gäller säkerheten.

Lenovo Asset Recovery Service (ARS) kan hjälpa dig att göra dig av med utrustning på ett ansvarsfullt sätt och få ut högst möjliga värde ur maskinvara från alla märken, däribland bärbara datorer, stationära datorer, kringutrustning, maskinvara för företag och annat.

img-server-room

Strategisk, socialt ansvarsfull och regelefterlevande

ARS är en central lösning för säker, dokumenterad kassering av IT-tillgångar och data och kan anpassas för att tillgodose de unika behoven hos din organisation över hela världen.

Lenovos experter hjälper dig med utvecklingen av en hållbar strategi för all teknisk maskinvara företaget har, med en rad certifierade alternativ för kassering av tillgångar för att tillgodose dina behov.

img-group-chat

Korrekt hantering av e-avfall kan bidra till att mildra den globala uppvärmningen och vara bra för resultatet.

element-20

av e-avfallet återvinns formellt1

img-graph2

70%

av vårt totala giftiga avfall består av e-avfall2

Detta innebär att mer än

50 miljoner

ton e-avfall återstår varje år1

… med ett marknadsvärde av

38 miljarder USD1

ton e-avfall återstår varje år1

Flexibla alternativ för att tillgodose dina behov

ARS-standardtjänster

 • Hämtning och säker transport från din position
 • Bearbetning för att ta emot, testa och förbereda utrustning för återförsäljning
 • Återvinning för att säkerställa korrekt kassering av föråldrad utrustning
 • Av amerikanska försvarsdepartementet godkänd diskdestruktion
 • En enda kontaktpunkt och detaljerade rapporter
 • Avkastningsvärde för återförsäljbara tillgångar

Ytterligare tjänster på begäran

 • Identifiering på distans eller på plats för att ange det skäliga marknadsvärdet för det aktuella lagret
 • Demontering och flytt av tillgångar till upphämtningsområdet på plats
 • Tillgångar placeras i karantän för att säkerställa datamigrering
 • Datadestruktion på plats

Andra alternativ

 • Renovering och remarketing
 • Återvinning av komponenter
 • Donation till en organisation du väljer
img-lenpro-store

Skapa värde tryggt med dina äldre tillgångar

Låt Lenovo återvinna din maskinvara och kassera dina data på säkert och bästa sätt med en metod som är effektiv, säker, miljövänlig och följer alla regler och föreskrifter där du befinner dig.

Kontakta oss i dag så kommer en expert att bedöma värdet av dina uttjänta IT-tillgångar.