ESG

En smartare väg framåt

Vi bidrar till en bättre framtid för våra kunder och samhällen och hela vår planet

 

Evo-pro
Intel® EvoTM-plattformen

Ett smartare sätt att nå hållbar tillväxt

Lenovo vidgar vår definition av värde. Våra lösningar är utformade för att hålla längre och förbruka mindre energi. Det är ett svar på våra kunders växande intresse för frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) – utifrån godkända vetenskapliga mål för att motverka klimatförändringarna.

Värde genom hållbarhet

Inte nog med att vi har minskat koldioxidavtrycket från vår tillverkning och transport av teknik. Våra takeback-program gör det dessutom enklare att återfå värdet från uttjänta produkter.

Samtidigt ger alternativ som Lenovo Device-as-a-Service (DaaS) slutanvändarna tillgång till den senaste och mest innovativa tekniken, som ett led i en kostnadseffektiv, flexibel och hållbar tillväxtstrategi.

img-sec2

”Vi menar att innovation måste syfta till en bättre tillvaro för alla människor — mer inkluderande, mer miljövänlig och i ständig utveckling mot något bättre.”

Yang Yuanqing, vd, Lenovo

Vart leder teknikutvecklingen?
Till något bättre – tack vare framväxten av miljövänliga lösningar. Konsumenternas upplevelse och våra målsättningar inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är drivkrafter för en grönare teknik. Med allt från hållbara förpackningsmaterial till en cirkulär ekonomi har vi svar både för i dag – och för en hållbarare morgondag.
img-woman-laptop

Lenovo ThinkPad. Utformad för en hållbar framtid.

Vårt senaste utbud av Lenovo ThinkPad-enheter är designade utifrån våra huvudprinciper kring ansvarsfull tillväxt och vår strävan efter ständig innovation.

Vi säkerställer hög prestanda och funktionalitet med fokus på ansvarsfull drift, och använder kraftfulla Intel® Core™ vPro®-processorer som är konstruerade med 100 % konfliktfria mineraler och levererar branschledande datakapacitet.

Ett exempel på våra ESG-innovationer är att tillverkningen av våra bärbara företagsdatorer sker med lödning vid låg temperatur, vilket minskar utsläppen av växthusgaser under produktionen, och att vi använder återvunnen plast, vilket minimerar förbrukningen av råvaror.

logo-energy-star
logo-tc-certified
logo-epeat-gold

Lenovos CO2 Offset Service

Lenovos CO2 Offset Service hjälper organisationer att ta itu med frågor kring socialt ansvar. Tjänsten hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål och erbjuder ett skräddarsytt tillvägagångssätt för CO2-kompensation baserat på realistiska utsläpp per produkt, vilket innefattar produktion, transport och en normal livscykel på upp till fem år. Lenovo samarbetar med ledande certifierade leverantörer av CO2-kompensationspartner och FN för att tillhandahålla en smidig process.

CO2

En smartare väg framåt inom alla aspekter av ditt företag.

Säkerhet, medarbetarupplevelse (EX), hybridarbetsplatser och miljövänlig IT. Det är några av de mest omvälvande utmaningarna ditt företag står inför – kompromissa inte med era mål.

Med vårt Smarter Way Forward-initiativ drar vi fördel av vår långa erfarenhet, ambition och innovation för att utveckla framsynta lösningar som kan implementeras direkt i hela er organisation.

Vi underlättar ert ESG-arbete

Hitta ett enklare och effektivare sätt att öka effekten av era teknikinvesteringar. Tillsammans kan vi tillhandahålla grönare och mer hållbara lösningar som minskar företagens miljöpåverkan.

Ledande inom innovativa förpackningar

Spara energi och sänka utsläpp av växthusgaser

Återvinning och återanvändning av material

Övergång till en cirkulär ekonomi

Social påverkan

img-esg-infographic

Infografik för ESG

Se hur våra ESG-initiativ hjälper oss att nå våra oberoende fastslagna hållbarhetsmål på fem sätt fram till 2025.

img-factsheet

ESG-faktablad

Läs fakta om hur mycket vi har minskat våra utsläpp av växthusgaser.

img-placeholder

ESG-guide

Läs mer om hur vi bygger en smartare framtid för våra kunder och kolleger och hela vår planet.

ESG-rapport

Läs allt om våra framsteg och ambitiösa mål för att åstadkomma ännu större hållbarhet.

Vill du veta mer?

Lenovo ESG arbetar för att bredda vår förståelse av värde i teknik. Vi strävar efter att utveckla en mer hållbar och inkluderande strategi för företagande. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta en mer hållbar väg framåt.