Education Solutions

Din högsta prioritet

Lenovos utbildningslösningar:
Din främsta prioritet är att utrusta klassrummen med den senaste tekniken

Ge elever och lärare tillgång
till säker och tillförlitlig teknik Med säkerhet som standard.

Spräng gränserna för vad som är möjligt inom prestanda
med 12:e generationens Intel® CoreTM-processorer

Lenovo är din långsiktiga partner för kompletta enhets-, programvaru- och servicelösningar.

Våra heltäckande tjänster gör undervisningen säker och tillgänglig för alla och väcker användarnas kreativitet. Vi hjälper varje elev att förverkliga sin potential genom kontinuerlig innovation för att förutse och tillgodose morgondagens utmaningar.

Hämta hela vår utbildningsportfölj (75 MB)

Så underlättar Lenovo distansutbildning

Universitet

IT-chefer, informationssäkerhetschefer, prefekter, forskningschefer

Skolor

Rektorer, ekonomiansvariga, IT-personal

Din högsta prioritet

Erbjuda utmärkt undervisning – överallt

Eleverna har kommit tillbaka till skolor, högskolor och universitet, men det betyder inte att behovet av att underlätta distansundervisning har försvunnit.

Lenovos utbildningslösningar hjälper lärare att behålla kontrollen, få insyn i elevernas arbete och försäkra sig om att lektionsplanerna följs.

Se till att varje barn når sin fulla potential

Ojämlikhet är ett växande problem inom utbildning.

Med Lenovo Device as a Service (DaaS) får varje elev tillgång till den datorprestanda som behövs för att köra komplexa program, göra uträkningar och samarbeta – utan att budgeten spricker.

Möta utmaningar inom undervisning och lärande

Skolan har aldrig stått inför så många utmaningar som i dag – från cyberattacker till finansieringsproblem.

Lenovos tekniklösningar hjälper dig att övervinna dessa hinder. Så att du kan tillhandahålla undervisning av hög kvalitet i dag – och stödja morgondagens ledare.

Är du redo för nästa steg inom undervisning?

Pandemin har förändrat undervisningen för alltid. Vi ville ta reda på hur elever och lärare har anpassat sig till den nya undervisningsmiljön och frågade vad de fokuserar på just nu och hur tekniklösningar kan hjälpa dem.

Lenovo för skolor

Hybridundervisning är det nya normala. För att skolorna ska kunna erbjuda undervisning av hög kvalitet ställs högre krav på de tekniska lösningarna. Lenovo utvecklar verktyg som bidrar till en engagerande undervisningsupplevelse – oavsett var elever och lärare befinner sig.

Lenovo för universitet

Universiteten omprövar sina strategier efter pandemin. Lärarna behöver rätt tekniklösningar för att kunna erbjuda undervisning av hög kvalitet både i klassrummet och online. Lenovos utbildningslösningar hjälper universiteten att stärka kreativiteten, samarbetet och datorkraften. Med säkerhet som standard.

Webbinarium på begäran: Innovativa lösningar för framtidens undervisning

Din främsta prioritet är att erbjuda eleverna en effektiv digital undervisningsupplevelse. I det här webbseminariet beskriver vi hur rätt maskinvara kan hjälpa dig att erbjuda digital undervisning som sträcker sig långt utanför klassrummet och som uppmuntrar till samarbete och uppkopplat lärande.

Vikten av de stora frågorna

Minska utsläppen

Hållbarhet är en viktig fråga för unga. Och vi vill alla bidra till en bättre värld. Se vad eleverna förväntar sig av skolan – och vad vi kan göra för att skapa en hållbar framtid tillsammans.

Säkerhet överallt

Se till att eleverna är trygga när de surfar på distans och skydda värdefulla data mot nätfiskeattacker och skadlig kod med vår anpassningsbara och heltäckande säkerhetslösning.

Hämta fallstudien

Framgångsberättelser från hela världen

Lenovo hjälper studenter och personal på Roma Tre-universitetet att hålla sig uppkopplade

Möjliggör smidig distansundervisning – smartare

Lenovos utbildningslösningar berikar studentupplevelsen på UNIMORE

Ger eleverna kunskaperna de behöver för att lyckas – smartare

Lenovo-enheter ger Ådalens privatskola verktyg att bedriva undervisning – var som helst

Eleverna kan inhämta kunskap genom säker och tillförlitlig teknik – smartare

Lenovo hjälper lärare att kommunicera med elever hemma och i klassrummet
 

Lärare och elever i Indiana använder distansundervisning med LanSchool

Gör det till din främsta prioritet att kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att möta dina största utmaningar?
Skicka in formuläret nedan så kontaktar en Lenovo Education-specialist dig inom kort.