Lenovo Device Intelligence

Prediktívna a proaktívna správa stavu a výkonu všetkých počítačov

Predvídajte problémy s výkonom počítača vo veľkom a zabráňte im. Poskytnite svojim IT tímom nástroje na proaktívne riešenie potenciálnych problémov s portfóliom spoločnosti Lenovo pri riešení stavu počítačov typu SaaS na báze umelej inteligencie

Zvoľte inteligentnejší prístup

Riešenia Lenovo Device Intelligence, ktoré zahŕňajú Lenovo Device Intelligence (naše základné riešenie) a Lenovo Device Intelligence Plus (našu rozšírenú ponuku), sú riešenia typu SaaS na správu stavu počítačov. Využívajú proaktívne prehľady zariadení a prediktívne analýzy založené na umelej inteligencii, ktoré pomáhajú udržať zariadenia v prevádzke na maximálny výkon. Obe riešenia riešia súčasné aj predvídané problémy, optimalizujú náklady na podporu, znižujú prestoje zamestnancov a zlepšujú používateľskú skúsenosť.

Riešenia na monitorovanie digitálnej skúsenosti riešia časté zložité otázky v oblasti IT

93 % IT lídrov

tvrdí, že investovaním do automatizácie IT sa tímy zamerajú na strategickejšie úlohy1

77 % času zamestnancov IT

sa zameriava na údržbu a podporu2

85 % miera presnosti

služby Lenovo Device Intelligence predpovedá najbežnejšie modré obrazovky smrti pred zlyhaním3

zdroje: 1. LogicMonitor 2. Techaisle/Lenovo 3. Predvedené v laboratórnych podmienkach pri testovaní najčastejších príčin modrých obrazoviek smrti sieťového/telekomunikačného priemyslu.

Vysvetlenie služby Lenovo Device
Intelligence

Riešenia Lenovo Device Intelligence prinášajú komplexné prehľady zariadení, výstrahy, správy, stav zariadení a bodovanie používateľských skúseností. Kľúčové obchodné indikátory upozorňujú na oblasti, ktoré majú vplyv na dobu prevádzky zamestnancov a lepšie informujú o prínose alokácie zdrojov. Vďaka službe Lenovo Device Intelligence Plus majú IT organizácie komplexnú súpravu nástrojov:

  • Monitorovať a vyhodnotiť vplyvy na stav zariadení a produktivitu koncových používateľov
  • Predpovedať modré obrazovky smrti a zlyhania spôsobené problémami s aplikáciami a úložiskom a zabrániť im
  • Analyzovať a vyriešiť problémy s výkonom pomocou osvedčenej nápravy, ktorú prináša riešenie
  • Optimalizovať a zlepšiť stav počítača, dobu prevádzky koncového používateľa a prínos alokácie

Lenovo Device
Intelligence v akcii

Riešenia Lenovo Device Intelligence proaktívne monitorujú široké spektrum dátových bodov naprieč všetkými zariadeniami, diagnostikujú problémy, ktoré majú vplyv na výkon, a prinášajú užitočné nápravy.

Riešenie vo svojom pokročilom modelovaní prediktívnej analýzy využíva metódy strojového a hĺbkového učenia umelej inteligencie. Modely sa neustále zlepšujú a sú zdatnejšie v odhaľovaní potenciálnych problémov a prispôsobovaní sa vášmu konkrétnemu prostrediu, zatiaľ čo upozornenie na pokročilé problémy pomáha IT identifikovať priority a riešiť problémy. Riešenie navyše pridáva ešte viac prehľadov zariadení a zvýšenú funkcionalitu na dosiahnutie lepších obchodných výsledkov.

Zdroje

Získajte ďalšie informácie o tom, ako môže služba Lenovo Device Intelligence uľahčiť úlohy údržby stavu počítačov a zvýšiť produktivitu zamestnancov.

Kontaktujte nás

Riešenia Lenovo Device Intelligence. Inteligentnejšie porozumenie stavu počítačov a produktivite zamestnancov. Ak sa chcete dozvedieť viac, porozprávajte sa so zástupcom alebo obchodným partnerom spoločnosti Lenovo.