Lenovo Device Intelligence

Öngörücü ve proaktif bilgisayar filosu sistem durumu ve performans yönetimi

Bilgisayar performans sorunlarını – ölçeğe uygun şekilde öngörün ve önleyin. Lenovo’nun YZ SaaS tabanlı bilgisayar sistem durumu çözümleri portföyüyle, BT ekiplerinize olası sorunları proaktif olarak çözmeleri için araçlar sağlayın

Daha akıllı bir yaklaşımı benimseyin

Lenovo Device Intelligence (temel çözümümüz) ve Lenovo Device Intelligence Plus'tan (gelişmiş ürünümüz) – oluşan Lenovo Device Intelligence çözümleri, – filoların en yüksek performansı sergileyerek çalışmasına yardımcı olmak için proaktif cihaz içgörülerinden ve yapay zekâ destekli öngörücü analizlerden faydalanan bilgisayar sistem durumu yönetimi SaaS çözümleridir. Her iki çözüm de mevcut ve öngörülen sorunları çözer, destek maliyetlerini optimize eder, çalışanların çalışmama süresini azaltır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Digital Experience Monitoring çözümleri, sık karşılaşılan BT sorunlarını ele alır

BT liderlerinin %93'ü

BT otomasyonuna yatırım yapmanın, ekiplerin daha stratejik görevlere odaklanmasını sağladığını söylüyor1

BT personelinin zamanının %77’si

Bakım ve desteğe ayrılmaktadır2

%85 Doğruluk Oranı

Arızadan Önceki En Yaygın Mavi Ekranları Öngören Lenovo Device Intelligence3

kaynaklar: 1.LogicMonitor 2.Techaisle/Lenovo 3. Ağ iletişimi için test edilirken laboratuvar koşulları altında gösterilmiştir/telekom endüstrisinin en yaygın BSOD nedeni.

Ayrıntılarıyla Lenovo Device
Intelligence

Lenovo Device Intelligence Çözümleri; kapsamlı cihaz öngörüleri, uyarılar, raporlar, filo sistem durumu ve kullanıcı deneyimi puanlaması sunar. Temel iş göstergeleri, çalışanların çalışma süresini etkileyen alanları vurgular ve varlık kaynak tahsisi için daha iyi bir şekilde bilgi sağlar. Lenovo Device Intelligence Plus ile BT kuruluşları, aşağıdakiler için kapsamlı bir araç setine sahiptir:

  • Filo sistem durumunu ve son kullanıcının üretkenliğindeki etkileri izleme ve değerlendirme
  • Uygulamalar ve depolama sorunlarından kaynaklanan Mavi Ekranları ve arızaları öngörme ve önleme
  • Çözüm tarafından ortaya konan kanıtlanmış iyileştirme ile performans sorunlarını analiz etme ve çözme
  • Bilgisayar sistem durumunu, son kullanıcı çalışma süresini ve varlık tahsisini optimize etme ve iyileştirme

Lenovo Device
Intelligence iş başında

Lenovo Device Intelligence Çözümleri, cihaz filosundaki çok çeşitli veri noktalarını proaktif olarak izler, performansı etkileyen sorunları teşhis eder ve faydalı düzeltmeleri ortaya koyar.

Çözüm, gelişmiş öngörücü analitik modellemesinde makine ve derin öğrenme yapay zekâ yöntemlerinden yararlanır. Modeller, sürekli olarak gelişip potansiyel sorunları tespit etme ve özel ortamınıza uyum sağlama konusunda daha da yetenekli hâle gelirken gelişmiş sorun bildirimi, BT'nin sorunları önceliklendirmesine ve çözmesine yardımcı olur. Ayrıca çözüm, daha iyi iş sonuçları elde etmek için daha fazla cihaz bilgisi ve daha fazla işlevsellik ekler.

Kaynaklar

Lenovo Device Intelligence'ın bilgisayar sistem durumu bakım görevlerini nasıl kolaylaştırabileceği ve çalışan üretkenliğini nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Temasa geçin

Lenovo Device Intelligence Çözümleri. Bilgisayar sistem durumu ve çalışan üretkenliği hakkında daha akıllı içgörüler. Daha fazla bilgi edinmek için Lenovo temsilciniz veya iş ortağınızla görüşün.