CHUYỂN ĐỔI SANG THIẾT BỊ THÔNG MINH

Bây giờ là lúc để bạn phát triển thần tốc với các thiết bị thông minh hơn từ Lenovo, với sức mạnh của Microsoft Windows 10 Pro và nền tảng Intel vPro®.

Đây là thời điểm tốt nhất để đem lại sự bảo vệ đáng tin cậy, cũng như nâng cao năng suất và hiệu quả cho tổ chức của bạn.

BẮT ĐẦU NGAY

Lenovo recommends Windows 10 Pro for business

Vui lòng kiểm tra với Đại diện bán hàng của Lenovo về phạm vi hoạt động của chương trình Thu cũ đổi mới.

Gửi email cho chúng tôi